VIDEO VIGILÀNCIA

INSTA.LACIÓ D’ANTENES

VIDEO PORTERS

• Juntament amb el nostre servei tècnic disposem d’un servei de manteniment que per una quota anual assegura el correcte funcionament dels equips de porters elèctric, vídeos porters, antenes terrestre i parabòliques.

• Estem inclosos en el registre d’instal·ladors de telecomunicacions de la Generalitat (Autonòmic) i de l’Estat (nacional), per certificar el final d’obres de nova execució, document imprescindible per a la cèdula d’habitabilitat dels nous habitatges.

SOL.LICITA PRESSUPOST

Nom

Email

Telèfon

Explica breument quines són les teves necessitats pel pressupost